Category: حسين حسينی


پوستر ۱۲

پوستر ۱۰

حسین حسینی که زادروز گروه را یادش بود این پوستر را به افتخارمان طراحی کرده!

كارت عضويت براي اعضاء

طراحي: حسين حسيني

تيغي كه در تصوير ديده مي‌شود به صورت واقعي  در كارت وجود دارد و از يك طرف وارد شده و از سمت ديگر كارت خارج مي شود. كل كارت در محفظه‌اي پلاستيكي قرار مي‌گيرد و به گردن انداخته مي‌شود.

پوستر براي كارگاه «هنر تعاملي» در انجمن نقاشان اصفهان

طراحي: حسين حسيني

پوستر: حسين حسيني


پوستر ۷

لوگو

پوستر ۶

۵پوستر

Poster 4

پوستر ۴

گرافيك: حسين حسيني

Poster 5

پوستر ۳

گرافيك: حسين حسيني

Poster 3

پوستر ۲

design: Hossein Hosseini (H2)Poster 2

پوستر ۱

پوستر از حسين حسيني، گرافيست كاتارتيستPoster 1