سخنرانی در فرهنگسرای طوبي، بندرعباس، ۲۶شهريور ۱۳۸۹ در این سخنرانی به صورت فشرده ابتدا تعریفی از چیدمان و رابطه‌ی آن با هنر اجرا به دست داده می‌شد. سپس بحث می‌شد که چه طور چیدمان رابطه‌ای درونی با مفهوم فضا دارد وچه طور این فضا همواره فضایی ذهنی است. سپس توضیح می‌دادیم که چرا در کارگاه روز بعد قصدمان ساخت چیدمانی است که کل فضا را بپوشاند و در روز افتتاحیه‌ی نمایشگاه نوعی اجرای بدون اجراگر را در مخاطبان باعث شود.