Category: اجرای موسیقی در تهران


اجرای موسیقی در پارکینگالری

اجرا ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ در پارکینگالری انجام شد و شرکت‌کنندگان با تعیین وقت قبلی و خرید بلیت اجراهای بداهه‌ی موسیقی را با سازهای کارتنی را به صورت انفرادی شنیدند.  هیچ‌ دو اجرا طبیعتاً مشابه نبودند. شرکت‌کنندگان در نهایت برحسب رضایتی که از اجرا داشتند رقم مورد نظر خود را می‌پرداختند


ویدئو: حسین حسینی

فایل فلش کارت دعوت (با حجم کم) را برای ارسال ایمیلی به دوستان از این‌جا بگیرید.

این سازهای کارتنی توسط کاتارتیست‌ها برای اجرایی پشت کامیونی در تهران طراحی شده است. عکس اجرا را در پستی دیگر می‌بینید. تمامی این سازها در غالب یک ساز واحد ترکیب می‌شود که شنونده‌ را در خود جای می‌دهد.

 

ایده‌ی این اجرا، برگزاری کنسرتی خیابانی با سازهای کارتنی در فضای سربسته و متحرک بود که فضای خصوصی را به درون فضای عمومی می‌آورد. شنوندگان از خیابان انتخاب می‌شدند و پس از شنیدن کنسرت متحرک در جای اول پیاده می‌شدند. اجرا در ۴ شهریور ۱۳۹۰ انجام شد