بيشتر اجراهاي گروه /آ:ت/ (بريتا.) در هر نوبت صرفاً براي يك مخاطب اجرا مي‌شود و رايگان‌اند. در نتيجه لازم است براي اجرا وقت بگيريد. اكنون وقت‌هاي اجرا براي نمايشگاه‌گرداني جعبه‌ي اجرا پر شده است. در مدتي كه براي رزرو وقت  تعيين شده بود علاقمندان مي‌توانستند مشخصات تماس خود را با استفاده از جعبه‌ي زير يا ايميل ما برايمان بفرستند. در كمتر از دو روز كاري با آن‌ها تماس مي‌گرفتيم و قرار مي‌گذاشتيم. تاريخ برگزاري نمايشگاه‌گرداني جعبه‌ي اجرا ۹ تا ۱۵ مهرماه در گالري محسن بود. اجراها از ساعت چهار تا هشت عصر به طول مي‌انجاميد و مدت هر اجرا حداكثر ربع ساعت بود. زماني كه وقت‌هاي اجرا پرمي‌شد ليست انتظار مي‌نوشتيم.

« »