گزارش کارگاه مشهد را به صورت پی‌دی‌اف از این‌جا بگیرید.    

●روز اول    

سخنرانی (از ساعت 18-16)    

الف.معرفی گروه و شرح کارگاه‌های پیشین   

    

ب.پروسه‌ی پیشبرد کارگاه و برنامه‌ریزی آن   

پ.توضیح استیتمنت (شرح نمایش پرید)   

توضیح‌: اندکی از موارد تئوریک با توجه به وقتی که وجود داشت، سعی شد تا در لابه‌لای موارد بالا ذکر شود. در پایان سخنرانی فرم‌های ویژه‌ای که برای افراد شرکت‌کننده تهیه شده بود بین آن‌ها توزیع گردید. (حدود 50 نفر در این سخنرانی شرکت کرده بودند.)    

 ●● روز دوم:   

    

بخش اول (13:30-10)    

1.  شرح زمینه‌ی کارگاه با موضوع لباس و مد با عنوان دستکاری سلیقه (بخشی از آن‌چه که برای سخنرانی روز قبل آماده شده بود به مدت 30 دقیقه)    

2.  گروه‌بندی افراد شرکت‌کننده در پنج گروه (تعداد افراد شرکت‌کننده در کارگاه 17 نفر بود، این گروه‌بندی به صورت تصادفی با رعایت وجود هر دو جنس در هر گروه انجام شد.نام افراد شرکت کننده به ترتیب حروف الفبا در زیر می‌آید.)    

گروه حسین حسینی: حمیده باقرخانی، رعنا پرتویی‌، منا جباری، وحید ربانی    

گروه زهرا حسینی: پردیس غفاریان، رضا باباجانی، لادن اورنگی، مهرداد صداقت    

گروه زهرا طباطبایی: فرزاد باقرزاده، مریم باقری، ملیحه صانعی    

گروه سام جابر انصاری: حسین یزدی، زهرا حسینی، مهسا عابدی    

گروه نیلوفر امامی‌فر: احسان مهدوی، سپیده عربی، نرگس غرویان    

 3.  افراد پس از گروه‌بندی شروع به کار کردند، در این مرحله الگوریتمی به آن‌ها ارائه شد تا فرآیند ایده‌پردازی را با سرعت بیشتری طی کنند، این الگوریتم بدین شرح بود:   

    

طراحی سؤال برای به دست آوردن اطلاعات از شخصیت طرف مقابل با شیوه‌ی ابداعی فرد —> تعامل سؤالات برای حصول پاسخ —> استخراج ویژگی‌های شخصیتی فرد مقابل با استفاده از پاسخ‌ها—>ارتباط دادن هر ویژگی به یک اندام‌/اندام های مرتبط به آن —>تهیه‌ی اتودهای اولیه برای ترجمان بصری اطلاعات به دست آمده    

 بخش دوم (19-14:30)

۱.توزیع متریال تهیه شده   

۲.شروع فرآیند ساخت‌و‌ساز با توجه به اتودهای به دست آمده که شامل موارد زیر بود:   

الف. تهیه الگو    

ب. برش کارتن‌ها از الگوهای تهیه شده    

پ.دور گیری قطعات حاصل با آبچسب    

 ●●● روز سوم/آخر   

 بخش اول(13:30-9)   

1.ادامه‌ی ساخت‌و‌ساز روز قبل    

2. نام‌گذاری سازه‌ها (برای این قسمت هم یک فرآیند طراحی شد تا افراد حین ساخت وساز با آن درگیر شوند که شرح آن در زیر می‌آید.)    

برای نام‌گذاری قانونی ارائه شد، بدین‌ترتیب که در نام‌ها وجود واژه‌ی «من» یا «تن» و یا هر دو الزامی است؛ تعدادی نام برای نمونه آماده شد و این نام‌ها در اختیار شرکت‌کنندگان گذاشته شد تا آن را بسط دهند و پس از تهیه شدن حدود بیست نام آن‌ها باید یک نام برای سازه‌ی خود رزرو می‌کردند؛ این امکان وجود داشت تا آن‌ها در صورت نیافتن نام مورد علاقه‌ی خود نامی دیگر را با رعایت قانون مذکور به آن اضافه کرده و برای خود رزرو کنند؛ نام‌های به‌دست آمده از قرار زیر می‌باشند:    

توضیح آن‌که با توجه به این‌که به برگزار‌کنندگان پیشنهاد شد پس از پایان کارگاه سازه‌ها جهت نمایش برای عموم آماده گردد، این نام‌ها با ذکر نام خالق سازه جهت تهیه‌ی لیبل در اختیار آن‌ها قرار گرفت.   

تن و من؛ مَندان؛ من نما؛ تن تن؛ تَنکِش؛ مَنسا؛ مَنبُرد؛ مَنگیر؛ تَنخور؛ تن پاره؛ من توش؛ من در تن؛ من درون؛ مَنکی؟؛ مَنپَر؛ مَنچی؟؛ مَنسیخ؛ آنمَن؛ تَنتیز؛ نه من؛ کاتمَن؛ دافمَن؛ تَنواره.   توضیح آنکه نام کت‌واک «کارتَن» گردید که در املا با کارتُن یکی است و توصیفی است از کاری که توسط تَن‌هایی به انجام رسیده است.    

بخش دوم (20-14:30)

الف.ادامه‌ی ساخت‌و‌ساز و انجام اصلاحات

ب.به تن کردن سازه‌ها

پ.عکاسی از مدل‌ها در نماهای مختلف

ت.طراحی کت‌واک‌، موقعیت‌ها و انجام یک تمرین

ث.قرار گرفتن در موقعیت‌های مشخص شده و انجام کت‌واک با حضور مردم

ج.توضیح و شرح خلاصه‌ی کارگاه برای تماشاگران

مراسم کوتاه اختتامیه   

مسیر کت‌واک: شکل زیر نمای تقریبی از محل کت واک است:   

مدل‌ها (دایره‌های قهوه‌ای) با لباس‌های در تن در اتاق‌های دهلیز ورودی که دارای شیشه‌های وسیعی چون ویترین مغازه‌ها بودند محبوس شدند و بی‌حرکت درون اتاق‌ها مستقر گردیدند. افرادی که برای تماشای کت‌واک آمده بودند (دایره‌های آبی) پس از عبور از دهلیز و تماشای مدل‌های محبوس وارد لاین یک می‌شدند و در آن‌جا مستقر می‌شدند. پس از استقرار کامل مدل‌ها یک‌به‌یک به ترتیب از اتاق خارج گشته و در لاین دو شروع به حرکت کرده و در پایان وارد لاین سه می‌شدند و در آن‌جا استقرار می‌یافتند. پس از پایان استقرار نور لاین‌های یک و دو خاموش گشته و تنها نور لاین سه باقی می‌ماند.

 توضیحی در باب محدودیت‌های اجرایی:    

الف.امکان پخش موزیک تعیین شده به علت عدم وجود تجهیزات صوتی ساختمان لغو گردید.   

ب. به علت کوتاهی سقف لاین دو و دهلیز، چهار سازه در بخش انتهایی لاین سه مستقر گشته و حرکت خود را در جهت سازه‌های دیگر به انجام رساندند.

« »