متن زیر را آگوستو کوریری که اکنون یک کاتارتیست افتخاری و اولین عضو شعبه‌ی لندن است به نیابت از باوند بهپور و از طرف گروه /آ:ت/(بریتا.) در برنامه‌ی ترشینگ پرفرمنس در سالن توینبی استودیوز لندن قرائت کرد.

Augusto Corrieri Reading out Bavand Behpoor’s cutartistic text

« »