همکاری میان کالج گلداسمیتس، دانشگاه لندن، دانشگاه روهامپتون و لایو ارت.
عکس‌ها از کریستا هولکه

« »