متن‌های زير، نوشته‌ی حسين حسينی است و به قول او حاوی انديشه‌هايی در باب جعبه‌گرايی. خود او درباره‌ی آن‌ها چنين می‌نويسد:‌ استراكچر(ت) ‌ا  عنوان مجموعه ای است از متن‌های نوشته شده با توهم  درجعبه‌پنداری!

آن‌ها را در فرمت پی دی اف از اين‌جا بگيريد:

استراكچر(ت) يكم

استراكچر(ت) دوم

استراكچر(ت) سوم

« »