كارگاه گروه /آ:ت/(بريتا.) روز پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ در حوزه‌ي هنري شيراز با حضورسي شركت‌كننده برگزار شد. اين كارگاه در ادامه‌ي سخنراني روز قبل تحت عنوان «اجرا به مثابه هنر و دستگاه نظري» اتفاق مي‌افتاد. هشت تن كاتارتيست از يزد، اصفهان، تهران و شيراز در شيراز گرد آمدند و سرپرستي كارگاه را برعهده گرفتند. اين‌ها عبارت بودند از: زهرا حسيني و حسين حسيني (گروه يك)، زهراالسادات طباطبايي و ركسانا پيروزمند (گروه ۲)، منصوره پناه بر خدا و حميدرضا صادقي (گروه ۳). باوند بهپور و حديث آقاخان بيگي رابط ميان گروه‌ها بودند.
كارگاه شامل پنج مرحله بود و از نه صبح تا ده شب به طول انجاميد. در مرحله‌ي اول، هر گروه سه جعبه (در  مجموع نه جعبه) مقوايي ۱۰۰×۱۰۰×۴۰ سانتي‌متري مي‌ساختند. در مرحله‌ي دوم، هر شركت‌كننده فهرستي از چيزهايي تهيه مي‌كرد كه در مرحله‌ي بعد از جعبه عبور داده مي‌شد (شيء، احساس،‌ حس، الگوريتم، نقشه، ايده، مفهوم يا هر آن‌چه آدمي مي‌تواند تجربه كند و به زبان آورد) و فهرست را براي گروه مي‌خواند. در مرحله‌ي سوم، گروه‌ها هركدام سه ايده را انتخاب مي‌كردند و سعي مي‌كردند ببينند چه طور اين جعبه‌ها مي‌توانند باعث شوند كه امر عبورداده شونده از رسانه‌اي غير از رسانه‌ي متداول آنتقال داده شود. سپس جعبه‌ها را (با حذف يا اضافه) تغيير شكل مي‌دادند تا اين اتفاق ممكن شود. در مرحله‌ي چهارم، دو نفر از اعضاي يك گروه ديگر جعبه‌ را در مقابل تمامي شركت‌كنندگان امتحان مي‌كردند.

در مرحله‌ي پنجم تمامي جعبه‌ها به هم وصل و از ورودي‌هاي مختلف اشياء مختلفي به دستگاه خورانده شد در حالي كه هيچ‌كس حتا خود برگزاركنندگان تصوري نداشت كه خروجي‌ها چه خواهد بود! عكس‌هاي كارگاه در زير مي‌آيد و اطلاعات تك‌تكِ جعبه‌ها به صورت جداگانه به زودي درسايت درج مي‌شود. خوشحال مي‌شويم نظر شما را در پايين عكس‌ها بخوانيم! همچنين گروه ما آمادگي خود را براي برگزاري كارگاه‌هاي ديگر در اقصي نقاط كشور اعلام مي‌كند. هر كارگاهي پروپوزالي جداگانه و خاص شرايط آن كارگاه خواهد داشت.

« »