ثمره‌ي كارگاه شيراز ساخت نه جعبه‌ي اجرا بود كه هركدام يك تجربه‌ي انساني را با استفاده از رسانه‌اي نامعمول براي آن انتقال آن تجربه منتقل مي‌ساخت.
گزارش كارگاه در نوشته‌ي بعدي آمده است. شش كاتارتيست به شرح زير سرپرست گروه‌ها بودند و باوند بهپور و حديث آقاخان بيگي نقش هماهنگ‌كننده بين گروه‌ها را برعهده داشتند.

——————————————————————————————————-

گروه يك
سرگروه‌: زهرا حسيني / حسين حسيني
سازندگان: مهرنوش برنا، آرزو سليماني، مرضيه هوشمند،‌ مهدي روندي، بهروز مسلمي، محبوبه نصيري، سحر وطن‌زاده، محمد سيار، شيرين چراغ‌زاده
استراكچرت ۱
جعبه‌اي براي انتقال بوسه از طريق لامسه

استراكچرت ۲
جعبه‌اي براي انتقال شكنجه از طريق كشوهاي مقوايي. فرد آزارديده مي‌تواند پيغامي روي كشويي كه به او آزاررسانيده بنويسد و به اطلاع شكنجه‌كننده برساند.

استراكچرت ۳
جعبه‌اي براي انتقال الگوريتم. در جعبه روزنه‌اي تعبيه شده كه با پوشاندن آن مي‌توان سيگنال‌هايي به صورت صفر و يك به سمت ديگر فرستاد. نكته در اينجاست كه الگوريتم‌هاي دو طرف جعبه يكسان نيستند در نتيجه اطلاعات منتقل شده به نادرستي منتقل مي‌شوند. از فردي در يك سو پرسيده مي‌شود كه در پاسخ به پرسش‌هاي پياپي اعلام نمايد زيباترين فرزند خواهر يا برادر والدين‌اش  كيست؟ چيزي كه او نمي‌داند اين است كه دارد به طرف مقابل اتهام‌اش را تفهيم مي‌كند و مجازات او را تعيين مي‌نمايد.

——————————————————————————————————-

گروه دو
سرگروه‌: زهرا السادات طباطبايي / ركسانا پيروزمند
سازندگان: مريم جهاندارپور، مهسا كجوري، مهروز نقشينه‌فرد، پژمان شاه‌علي، محمدرضا پورمقدم، محمد جواد زارع فهدبيه، شايان سالاري،‌ نسترن خواجه، طناز شمس
استراكچرت ۴
جعبه‌اي براي انتقال مفهوم از طريق دست‌ها.

استراكچرت ۵
جعبه‌اي براي انتقال سكوت از طريق ايجاد اختلال ذهني در شمارش فرد مقابل.

استراكچرت ۶
جعبه‌اي براي انتقال خودشيفتگي از طريق پرسيدن سؤال و نوازش پاي فرد مقابل بي‌توجه به درستي يا نادرستي پاسخ.

——————————————————————————————————-

گروه سه
سرگروه‌: منصوره پناه بر خدا / حميد رضا صادقي
سازندگان: اسماعيل بازپران، حامد صالحي زاده، نرگس رفيعي ايوبلو، فاطمه جهانگيري، الناز عبداللهي، پگاه پشنگه، بابك بافهم، زهرا خوش اقبال، بهامين بوستاني
استراكچرت ۷
جعبه‌اي براي انتقال حسي ويژه (!) از طريق لامسه

استراكچرت ۸
جعبه‌اي براي انتقال فلسفه به واسطه‌ي تغيير متني بي‌معنا و از پيش نوشته شده.

استراكچرت ۹
جعبه‌اي براي انتقال مفاهيم با وجود يك عامل مخل (شخص ثالثي درون جعبه كه متن‌ها را مي‌خواند و تغييرمي‌دهد.)

« »