بگوييد درباره‌ي ما چه فكر مي‌كنيد. خوشحال مي‌شويم بشنويم كه خوشحال‌ايد كه ما هستيم. اين يك جور دفترچه‌ي يادگاري است اما راه خوبي براي تماس با ما هم هست. اگر مي‌خواهيد به ما بپيونديد، از ما حمايت كنيد، اسپانسور باشيد، يا پرفورمنس اختصاصي برايتان اجرا كنيم از جعبه‌ي پايين استفاده كنيد.

Poster 5