طرح زیر برای یك رویداد هنری است كه در فضای بسته و خصوصی به مدت یك ساعت و نیم برای مخاطبان محدود (هشت نفر مدعو) انجام می‌شود كه در صورت لزوم می‌توان در روزهای بعد آن را تكرار نمود. ایده‌ی اصلی دعوت به شام جهت تعامل با آثاری در شاخه‌های مختلف هنری اعم از موسیقی، نقاشی، ادبیات، هنر معاصر و غیره است كه در حین شام به مخاطب ارائه خواهد شد

اجرا در فضایی مستطیل شكل اتفاق می‌افتد با میزی یو شكل و سفید‌رنگ كه هشت صندلی قابل تنظیم (صندلی آرایشگران یا داندانپزشكان) گرداگرد آن نصب شده. درون فضای یو شكل نوازندگان و اجراگران رفت‌و‌آمد می‌كنند. در روبروی هر صندلی یا كنار دسته‌ی آن، یك مانیتور قرار دارد كه به نمایش آثار ویدیویی و تعاملی و دیجیتال اختصاص دارد و همچنین جهت اطلاع‌رسانی به بازدیدكنندگان به كار می‌رود

در آغاز، بازدیدكنندگان توسط اجراگران كه لباس‌های فرم پوشیده‌اند به صندلی‌ها هدایت می‌شوند و هر بازدیدكننده منویی دریافت می‌كند كه علاوه بر فهرست غذا، فهرست آثار همراهی‌كننده‌ی غذاها در آن ذكر شده است. غذاها همگی بسیار گزیده و خاص هستند و توسط آشپز‌های حرفه‌ای تهیه می‌شوند. هر غذا با مجموعه آثاری هنری كه با یكدیگر و همچنین غذای انتخابی در ارتباط است همراهی می‌شود و به دلیل تفاوت انتخاب‌ها تجربه‌ی بازدیدكنندگان نیز با یكدیگر متفاوت خواهد بود. آثار اجرایی به صورتی خصوصی و شخصی توسط یك اجراگر برای هر شركت‌كننده توضیح داده می‌شود. فضای كلی بسیار رسمی، ساكت و فاخر است و صرفاً با اجراهای موسیقی در هم می‌شكند.

در سمت دیگر میز یو شكل، در بالای یك سكوی پلكانی، فردی نشسته است كه دامن و شنل بلند و فاخرش تا روی زمین كشیده شده و سكو را می‌پوشاند و در تمام مدت اجرا به پوست گرفتن سیب‌زمینی مشغول است. پوست سیب‌زمینی‌ها از روی شنل‌اش به پایین فرو می ریزد.

بازدیدكنندگان در صورت تمایل می‌توانند هركدام از آثاری را كه به آن‌ها ارائه می‌شود در صورتی كه شیئی قابل تملك باشد خریداری كنند. تمامی جزئیات فضا با بهترین كیفیت ممكن انتخاب یا ساخته خواهد شد و در نظر است كه فضا فارغ از هرگونه جزئیات اضافی باشد و به مینی‌مالیستی‌ترین صورت ممكن طراحی شود. رنگ غالب فضا سفید خواهد بود.

میز و صندلی‌ها ثابت‌اند و می‌توانند در آینده به صورت رویه‌ای ثابت به صورت نمایشگاهی دائم (برای مثال ماهی یكبار به مدت چند روز) به كار گرفته شوند. اجراگران از اعضای گروه /آ:ت/ (بریتا.) هستند